Studie i jularkitektur

| 8 Comments

Det börjar bli säsong för pepparkakshus. Det här är en tradition jag har prövat på bara en gång, men har förstått att många familjer blir lite väl ivriga när de börjar planera vilken sorts hus de ska visa upp under julen.

Jag lyfter ändå på hatten åt dem som har tålamod att göra riktigt häftliga skapelser, såsom de 32 exempel som visas på bloggen Web Urbanist (32 Astounding Architectural Designs of Gingerbread Houses). Jag är inte alls överraskad att en del av de här projekten har tagit månader att bygga.

Ett fint exempel är följande lilla pepparkakshus, en replika av Winchester Mystery House i San Jose:

1307078520_e502d0eb0e.jpg

Imponerande! Det enda jag inte förstår är varför man slösar mängder av tid på att bygga hus, bara för att konstatera att det har blivit dammigt när man äntligen skulle få äta sina pepparkakor.

[via Holy Kaw, bild cc OR4N6E]

8 Comments

?????????????????????????????????????????????????????????????mm????? ?????????

??girl???,www.sweatysundays.com/store/???????
?

1.????????T

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????

2.V????????


???????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.V???????T

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1.????????????

?????????????????????????????,www.finepocket.com/finest/????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

1.???????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????

2.??????????2.??????????


?????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????feel??????? ???????????????????

???????????????????????,www.beautysis.com/??????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????????????KK???????????MM???????????????????????????????????????????????????

1.?????????T

????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??


????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.?????V????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1.??????T

??????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????

2.????????T

2.???????????

2.?????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????

1.??????????


1.?????????T

1.??????????

1.?????????T

1.???????????


2.????????????

2.???????

????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????18601=9444=04??????,??????,???????,???????? ????? ????18601=9444=04 ????:18601=9444=04????? ????18601=9444=04??????,??????,???????,???????? ????? ??????????????????????? ??????,??????,???????,???????? ????????????????????,?????????????????????????????????????????????????????? *??????????????**,??????????????????????????????????? *??????????????????????????????????????**?????????????????????????????????????? *??????????????????????????????? *?????????????? *?????????????????????? ????????????!??!??!????????!????????!!!! ????:18601=9444=04?????????18601=9444=04??????,??????,???????,???????? ????? ???? ??????,??????,???????,????????

??????,??????,???????,????????

???????,?????,?????186-019-44443??????
?????????????????????? ? ??.?.?.?? ??.?.?.?? ??.?.?.?? ?
?.?.?.?
?-?-?-?-?-?-?-?-?-???2008???????????? ????-?-?-??-?-?????-?-?-???????-???? ?-???-?-????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????? ??????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??“???? ? ???”??????????????????? ????????????????????????? “???”?? ?????????-?-?-???????-??- ????-??-??????? ? ?-?“???”?? ??????-???-?????????? ?????-???????? “????”?? ???????-?-????????“???? ”?????????
? “????”?? ????24????????-???????? ????,????? ???? ??A B O ?????????????????????? 186019-44443???
???? ?
? ??? ??????????????????? ? ? ??????????????????? ?? ???? ? ? ??? ??????????????????? ????????????????????186019-44443?????
??1.????????????????????????
??2.???????????B?????????????????????????????????
??3.???????????24?????????186019-44443???
??4.????????????24?????????186019-44443???
??5.???????????????24?????????186019-44443???
??6.??155?????90-150???40??????24?????????186019-44443???
??7.?????????
??8.???????? ??????????????24?????????186019-44443???
?????????????????????
? ? ? ? ? ????? ? ? ????? ? ? ????? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?
?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ?
??1.????????????????????24?????????186019-44443???
??2.??????????????????????????30???????????????
??3.?????????????????????????????????????????????
??4.??????????????????????????
??5.?????????????????????????????????????????
??6.???????????????????????50%????
??7.????????????????24?????????186019-44443???
??8.?????????????50%??????????????????????????????
??9.?????????????????????24?????????186019-44443???
??10.???????????????????24?????????186019-44443???
? ? ? ? ? ????? ? ?????? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?
?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ????
??????????????18601944404??????,??????,???????,???????? ????? ????18601944404 ????:18601944404????? ????18601944404??????,??????,???????,???????? ????? ??????????????????????? ??????,??????,???????,???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? *??????????????**????????????????????????????????? *??????????????????????????????????????**?????????????????????????????????????? *??????????????????????????????? *?????????????? *?????????????????????? ????????????!??!??!????????!????????!!!! ????:18601944404?????????18601944404??????,??????,???????,???????? ????? ???? ??????,??????,???????,????????

??????,??????,???????,????????

??????186-0866-7744?????186-0866-7744??????????????186-0866-7744????????????186-0866-7744???????????????????????????????186-0866-7744???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????“???”???????????

??????????????????????*????????????????????????????????.?????.??,????????????
?:?????????????.?
?:????1:?????2:???????3:??(??)??????
??????1:??(?????,???,????,??,??,??),?
2:????(???,???,???,????,????)
3:????
4:????
5:????,??????,???????????,?????????)?????
??????????????????,????????????????????????!
????????????,?????????.???????????!??
?????186-0866-7744 ????????????186-0866-7744????????????????????·?????????????????“???”???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????

?????????,??????????,????????186-0666-1178??????
?????????????????????? ? ??.?.?.?? ??.?.?.?? ??.?.?.?? ?
?.?.?.?
?-?-?-?-?-?-?-?-?-???2008???????????? ????-?-?-??-?-?????-?-?-???????-???? ?-???-?-????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??“???? ? ???”??????????????????? ??????????????????????????? “???”?? ?????????-?-?-???????-??- ????-??-??????? ? ?-?“???”?? ??????-???-?????????? ?????-???????? “????”?? ???????-?-????????“???? ”?????????
? “????”?? ????24????????-???????? ????? ???? ??A B O ?????????????????????? 186-0666-1178???
???? ?
¤ ??? ??????????????????? ? ¤ ??????????????????? ¤? ???? ? ¤ ??? ??????????????????? ????????????????????186-0666-1178?????
??1.????????????????????????
??2.???????????B?????????????????????????????????
??3.???????????24?????????186-0666-1178???
??4.????????????24?????????186-0666-1178???
??5.???????????????24?????????186-0666-1178???
??6.??155?????90-150???40??????24?????????186-0666-1178???
??7.?????????
??8.???????? ??????????????24?????????186-0666-1178???
?????????????????????
? ? ? ? ? ??????????????? ? ? ??????????????? ? ? ??????????????? ? ? ???????????????? ? ? ???????????????? ? ? ?
?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ???? ?
??1.????????????????????24?????????186-0666-1178???
??2.??????????????????????????30???????????????
??3.?????????????????????????????????????????????
??4.??????????????????????????
??5.?????????????????????????????????????????
??6.???????????????????????50%????
??7.????????????????24?????????186-0666-1178???
??8.?????????????50%??????????????????????????????
??9.?????????????????????24?????????186-0666-1178???
??10.???????????????????24?????????186-0666-1178???
? ? ? ? ? ????? ? ?????? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?
?? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ????

Hello my buddy louis vuitton outlet
! I want to say that this post is wonderful louis vuitton handbags
, great written and include virtually all important infos. I'd prefer to peer a lot more posts like this .

said pierre

Furthermore when you stink completely different nearly every moment, you will be demonstrating to any impulsive characteristics and elegance which. ewrmn24nb0224 in turn very little gal will underestimate. However, if yourrrre still confused about that perfume which often gets most women, after that below are a few of the finest aftershaves males that won't provide you turn not noticed.
If some thing doesnt fit, the tailor will alter it then and there. Check that Ralph Lauren Outlet is free from damages and stains. Should you dont point out for the rental shop owner now then you have to pay for repair afterwards. If youre confused as to which type will suit you, then you cheap polo shirts are able to consult the shop owner he will aid you.
Mind you, these designers may not be people that come up with the Polo shirt. In actual fact, the Polo shirt was around just before this name. However, Polo t-shirts one is the most than likely the name that sticks planned. They are the ones that made polo locate is today.
THE WONDERING JEW Same-o, Same-oDeja vu too as usual, just different employees, different companies at a much later date. Ralph Lauren's Polo retail stores apparently require sales representatives (clerks dammit) to purchase and wear the retailer's latest clothing - claimed by suing employees. I remember a chain store here - a very pricey one - who paid their clerks about the same as clerks in other department stores, but expected them to be dressed to the nines.
The major change for me this trip was the dollar. The dollar was worth so little in comparison to the Euro that I was a king! I was able to easily pick up the tab at meals all over town. More importantly I spent a lot of time and money just plain shopping.
I was instantly hooked. They the kind of jeans you wear forever, With their feminine working of selvage denim, their use of Italian fabrics and production in a family-run factory in Southern Italy, it not hard to see why J Crew considers MiH Jeans one of their legends in the making.
The higher street is not the position to seem for low-cost Ralph Lauren polo shirts. You can devote hours, even days searching for that elusive supply, not to mention the charge of petrol! No, the finest position to discover the cheapest large and tall Ralph Lauren polo shirts, or whatever sort of polo shirt you are hunting for, is a Ralph Lauren outlet on the internet.
Manlike climacteric or famous as andropause to both, is a term in which a man tolerate changes?it may be bodily, overemotional, or to whatsoever extent unworldly. If a masculine particular reacts negatively towards andropause, then he is unerect to experience formation. It is piping measure that men do what is necessary to play period caused by human climacteric phenomenon

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on december 19, 2009 9:25 EM.

En sockersöt jul was the previous entry in this blog.

Om försäljare som inte vill sälja is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.