Studie i jularkitektur

| No Comments

Det börjar bli säsong för pepparkakshus. Det här är en tradition jag har prövat på bara en gång, men har förstått att många familjer blir lite väl ivriga när de börjar planera vilken sorts hus de ska visa upp under julen.

Jag lyfter ändå på hatten åt dem som har tålamod att göra riktigt häftliga skapelser, såsom de 32 exempel som visas på bloggen Web Urbanist (32 Astounding Architectural Designs of Gingerbread Houses). Jag är inte alls överraskad att en del av de här projekten har tagit månader att bygga.

Ett fint exempel är följande lilla pepparkakshus, en replika av Winchester Mystery House i San Jose:

1307078520_e502d0eb0e.jpg

Imponerande! Det enda jag inte förstår är varför man slösar mängder av tid på att bygga hus, bara för att konstatera att det har blivit dammigt när man äntligen skulle få äta sina pepparkakor.

[via Holy Kaw, bild cc OR4N6E]

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on december 19, 2009 9:25 EM.

En sockersöt jul was the previous entry in this blog.

Om försäljare som inte vill sälja is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.