Om felburna strumpor

| No Comments

Svarta strumpor med veckodagarnas namn på skaftet tycks vara omåttligt populära. Jag medger att också jag har använt såna för några år sedan.

Och de passar oss ingenjörer. Vi vill inte ta risken att vi skulle ha på oss strumpor som inte är gjorda för att vara par. Det skulle rubba våra cirklar. Tyvärr är de här strumporna kanske inte de fagraste, men det kan hända att också de passar oss ingenjörer. Skönhet är omätbart (förutom i Lucia-omröstningen).

Men ett allvarligt etikettproblem har jag stött på: - När jag ser någon (troligen ingenjör) med veckodagsstrumpor på fötterna, men med fel dags strumpor, var ska jag göra då? Är det artigt att meddela strumpbäraren att det faktsikt är måndag idag, inte onsdag? Eller ska jag fråga varför han inte har måndagsstrumpor på sig? Om det var ett ställningstagande?
Eller om det helt enkelt var ett fatalt misstag?

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on december 14, 2009 9:19 EM.

It's alive. Again. was the previous entry in this blog.

Misslyckat ledarskap is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.