It's alive. Again.

| 4 Comments

Den är oliv! Nätkreatur är uppe igen!

M.a.o. har jag bestämt mig för att igen börja använda den här sajten för att smutsa sajberrymden. Senast jag bestämde mig för det samma hade jag helt enkelt inte tillräckligt tid eller lust. Sedan dess har jag använt Twitter så där semi-flitigt (jag är @plofgren) för att det är så enkelt. Nu har jag tyvärr börjat inse att jag ibland behöver mera än 140 tecken för att uttrycka det jag vill säga. Så jag behöver en riktig blogg igen.

Jag började blogga år 2002 och höll på aktivt i ett par år. Jag kommer ihåg att det ibland kändes stressigt. Jag kände att jag var tvungen att skriva. Och ofta.

Nu behöver det inte bli likadant. För det första tar jag det inte på samma sätt på allvar som tidigare. Och för det andra är Twitter och Facebook dom viktigaste kanalerna för mig och bloggen behövs främst för att fylla på ibland.

När jag startade motorn här på sajten och uppdaterade bloggsoftan märkte jag att de senaste årens inlägg saknar ÅÄÖ och ser för jävliga ut. Det är nåt jag inte kan fixa. Jag korrigerade de senaste inläggena helt manuellt och resten får se jävliga ut också i fortsättningen. De kommande generationerna ska få lära sig att 2000-tals människan hade datorer som klarade av att simulera väderlek på global nivå, men som inte klarade av skandinaviska tecken. I princip helt ofattbart, men egentligen ganska beskrivande.

4 Comments

Whoa! Han lever igen. Den lever igen. Manna zombie-gräsklipparen.

Jessjess, jag lever och mår bra. Bättre än vad bloggen har mått under de senaste 4 åren. Jag undrar om man borde aggregera blogg+FB+tweets+Posterous till en "total" lista/feed?

Argh! Nu godkänner bloggen alla andras kommentarer, men inte mina egna :-(

Jess, är oliv! Jag har nu försökt kommentera det här en stund, men här är så supersäkert att bloggen godkänner alla andras kommentarer, men inte mina egna.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on december 13, 2009 10:38 EM.

Pizza och förstadsromantik was the previous entry in this blog.

Om felburna strumpor is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.