Hundra tryck-uppar

| No Comments

Push-ups eller armhävningar hör till det jävligaste som existerar. Och dessutom är jag extremt dålig på dem. Men ändå nappade jag genast på idén då Robin förra veckan bloggade om one hundred push-ups.

Varför i all världen känns det fantastiskt tufft att hålla på i minst sex veckor med nåt man lider av? Och varför kunde jag inte ha tryckt mina armhävningar för mig själv, ifall jag absolut ville göra det? Egentligen vet jag inte, men jag tror att jag är mycket mer intresserad av hela projektet och programmet än själva sportandet. En sajt med massor av info, olika program för varje vecka, siffror i fina tabeller: det är nåt jag helt enkelt inte kan motstå.

Min kollega, herr Johnny Drama, uttryckte det ganska bra:

"Intressant det här med nördar och idrott, förresten. Genast då någon algoritmiserar (jag hittar på nya ord bäst jag vill, tack så mycket) någon idrottsprestation eller därmed jämförbar aktivitet går det bra att hänga på."

Förutom metoder och algoritmer handlar det säkert också om gruppress. När vi i vårt team på jobbet väl bestämde oss för att delta, så vågar man inte helt genast sluta.

Och om jag tror att jag om sex veckor gör hundra push-ups? Inte en chans! Från 11 tunga tryck till 100 går inte, men jag blir säkert betydligt bättre på det. Ifall det nu egentligen spelar nån roll.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on augusti 18, 2008 9:05 EM.

Försiktig start was the previous entry in this blog.

Usability or confusability? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.