Usability or confusability?

| No Comments

Hissar är egentligen ganska enkla att använda. Vår förra lägenhet i Tölö var i ett hus där hissen var byggd år 1929. Den hade endast en knapp utanför (i trappan, alltså) och några numrerade knappar innanför. Inga lysande lampor, inga informativa displayer.

Sedan förra december arbetar jag i Stella Business Park, som är ett relativt nytt kontorskomplex i det vackra Esbo. I parkeringshuset finns en modern hiss för oss lata kontorsarbetare som inte alltid orkar gå upp till bilen. Jämfört med hissen från 1929 har användbarheten tyvärr blivit rejält sämre på 80 år. När man kommer till hissen ser man följande panel:

hiss_01.jpg

Den smarta kontoristen inser snabbt att nånting är uppe i sjuan, troligen hissen. Nu gäller det snabbt att bestämma om man ska trycka neråt för att få hissen ner, eller uppåt, eftersom man själv om en stund vill upp. Vi har åkt hiss förut, så vi kommer ihåg att man brukar trycka på den pilen som anger önskad färdriktning.

Men det stora problemet återstår: vilken av pilarna uppåt ska man trycka på? Och varför finns det en dubbel uppsättning pilar? Hissdesignern har kommit på att knappen ska se precis lika ut som den lysande symbolen. I det här fallet gäller det bara att gissa och trycka på knappar tills man hör att hissen börjar röra på sig. Och då ser man följande lampor lysa:

hiss_02.jpg

I det här skedet är den trötte kontorsarbetaren troligen helt uppgiven och bryr sig inte mera om att förstå vad signalerna betyder. Tydligen rör sig nånting neråt och nånting uppåt. Och själv orkar man kanske gå upp för trapporna.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on augusti 18, 2008 9:50 EM.

Hundra tryck-uppar was the previous entry in this blog.

Långt ifrån hundra is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.