Sniglar och kottar

| No Comments

Varje kväll läser jag två böcker åt min dotter före hon lägger sig. Den ena brukar vara Mollys ordbok och den andra oftast Totte städar eller Totte badar (Totte-böcker är förresten helt fantastiska). Molly-boken består av en hop bilder med förklarande text under - se exemplet nedan:

snigelkott.jpg

Det är fascinerande att se hur bra minne barnen har. När jag läste boken för andra eller tredje gången och pekade frågande på igelkotten med frågan: "Mikä se on?" [Vad är det där?], fick jag svaret: "Snigelkott!". Detaljerna hade hon inte lyckats memorera, men nog djurens namn i rätt ordning.

Hur Ida ska känna igen en snigel i naturen efter att ha sett på den här bilden under hundra vinterkvällar återstår däremot att se.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on januari 6, 2008 9:42 EM.

Bröd för bantare was the previous entry in this blog.

Å - vad dåligt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.