Spam-statistik

| 1 TrackBack

Skräppost lider jag ingen brist på. Till jobbadressen får jag mer och mer spam för varje vecka som går, förra veckan räknade jag till 85 st. Snart blir det alltså dags att skaffa nåt filter dit också.

Under åtta dagars tid sparade jag all skräppost som kom till en annan av mina adresser. För en stund sedan läste jag igenom hela högen (56 st.) och kom fram till följande uppdelning enligt annonserad produkt:

 • Manlighetsförlängningpiller: 18 st
 • Undermedicin: 17 st
 • Lån: 6 st
 • Viagra: 4 st
 • Orgasmpiller för kvinnor: 2 st
 • ”Förbjuden” cd: 2 st
 • Vuxenunderhållning på nätet: 1 st
 • Hasardspel: 1 st
 • Irak-spelkort: 1 st
 • Kabeltv-dekoder: 1 st
 • Mini-digitalkamera: 1 st
 • Oidentifierad: 1 st
 • Totalt: 56 st

M.a.o. annonserade 75% av meddelandena piller i nån form. Undermedicinen (på plats 2) är en produkt som "tar bort rynkor och cellulit, förbättrar den sexuella prestandan, återställer hårfärgen och -växten, förstärker immunsystemet och ökar energin". Också den förbjudna cd:n (banned cd) verkar rolig:

"With this powerful CD, you will be able to investigate your friends, enemies and lovers in just minutes using the Internet. You can track down old flames from college, or you can dig up some dirt on your boss to make sure you get that next promotion!"

Dessutom lär cd:n innehålla kontaktuppgifter till försäljare av akademiska titlar och nya identiteter. Mycket nyttigt, alltså.

Bland dom här produkterna finns det egentligen inget jag behöver; Irak-spelkorten verkar dock helt roliga (fast man redan sett dom på nätet). Däremot var det överraskande underhållande att läsa en del av texterna:

"I'm not going to lie, I am a salesman (obviously). A company I work with has just entered the wonderful world of herbal medicine and I want to share my PERSONAL experience with you because this has changed my life. [...] I'm not some guy who is just going to toss a few catch phrases at you and give you some lame sales pitch. Why? Because my product is absolutely real and recommended by doctors around the world. [...] This is the internet, it's tough to tell what is real and what is not; who to trust, and who is just trying to scam you."

1 TrackBack

gay cum lingerie gay cum bound and gagged gay incest bo... Read More

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on maj 18, 2003 8:22 EM.

Teoretiska och praktiska knutar was the previous entry in this blog.

Paus is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.