SARS i Finland?

| 3 TrackBacks

Idag har då Finland fått sitt första sannolika SARS-fall (se pressmeddelandet, Helsingin Sanomat eller det svenskspråkiga Internytt). Det tog en stund för mig att förstå varför nyheten rubricerades som "sannolikt SARS-fall", fast man senare ändå påstod att testet var negativt. Testet lär inte utesluta något och med säkerhet vet man först om tre veckor om mannen faktiskt har/hade SARS.

Min egen hosta beror troligen inte på SARS (fast jag varje dag gått förbi en kinesisk restaurang). Efter att ha bekantat mig med SARS-genomet, som jag hittade på Core/Dump, känner jag mig dock betydligt mer informerad om sjukdomen. Fascinerande text (lönar sig kanske att stänga av datorns virusprogram före man bekantar sig med koden ;-) )! Hoppas bara man inte blir smittad när man läser igenom hela texten, "ATATTAGGTTTTTACCTACCCAGGAAAAGCCAACCAACCTCGAT..."

3 TrackBacks

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on maj 6, 2003 7:02 EM.

Dagbladet bloggar was the previous entry in this blog.

Stulna sedlar is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.