Nordiska tidningar på nätet

På min dagliga nordiska tidningars surfrunda märkte jag i morse att Svenska Dagbladet förnyat sin webbtjänst. Det största felet med den gamla tjänsten var nog att den var långsam, annars var den helt ok. Trots några små klumpigheter (t.ex. avdelningsrubrikerna ovanför första sidans ingresser är inte länkar till själva avdelningarna) verkar det nya systemet ganska behändigt och bra.

Däremot finns det andra dagstidningar i Norden som kunde piffa upp sina webbtjänster. En av dem är Husis (alltså Hufvudstadsbladet) : sidan uppdateras en gång i dygnet, användargränssnittet är lite jobbigt, endast en del av artiklarna finns där och dessutom använder man frames (svårt att länka eller spara som bokmärke). En annan är Aftonbladet: första sidan ser lite kaotisk ut och med små ändringar i layouten skulle man få en sida där man lättare hittar olika slags nyheter. Nu orkar jag sällan bläddra ända ner.

Dom största tidningarna - Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter och Aftenposten - har sakliga och bra tjänster. HS, som är min primärä nyhetskälla, lär för tillfälle fixa nya sidor - blir intressant att se vad dom får till stånd. Aftenposten är inte den enda lyckade norska tidningstjänsten på nätet. Också t.ex. Dagbladet, VG och Adresseavisen har fungerande och klara tjänster som uppdateras överraskande ofta. När det händer nåt i världen är det oftast Aftenposten och Dagbladet jag följer med.

Nu hoppas jag bara att dom viktigaste dagstidningarnas nättjänster också i fortsättningen är gratis. Det är det absolut bästa sättet att följa med vad som händer i andra nordiska länder.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on maj 15, 2003 9:02 EM.

Kinesisk logik was the previous entry in this blog.

Ett tjugotal 80-talsbilder is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.