Jämlikhet och strumpbyxor

Finland och finska politiker har i dag blivit uppmärksammade i den norska pressen. Norges mest seriösa tidning Aftonbladet skriver om vår nya statsministers viktiga beslut:

"Handlekraft fra statsministeren har løst et lenge neglisjert problem: gjestestolene på statsministerens kontor ved Senatstorvet midt i Helsingfors ødela strømpebuksene for kvinnelige besøkende."

Kanske det här bara är symboliskt och man egentligen ska tolka det här som en seriös analys av jämlikhet inom politiken?

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on maj 27, 2003 10:08 EM.

Civil igen was the previous entry in this blog.

Hemmakonserter is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.