Meän kieli och konstruerade språk

| 3 TrackBacks

På TV kom det i kväll en dokumentär om meän kieli (tornedalsfinska) och dess historia. Dokumentären var halvbra men ämnet är intressant. Pajala kommun har på sina sidor en intressant rapport om meän kieli och tornedalsfinnarnas tvåspråkighet. Förutom det intressanta innehållet är det också roligt att läsa texten (utdrag):

"Jokhainen henki on puhunu vähinthääns puoli tiimaa bandhiin ja vastanu frookeformyläähriin, joka sisältää rapeasti 100 kysymystä, suureks osaks samoja kysymyksiä ko 1960-luvun tutkimuksessa (Jaakkola 1973). Intervjyyt otit keskimääräisesti 1,5-2 tiimaa. "

Den här blandningen av två språk påminner lite om det språk vi själv talade som yngre, förutom att vi talade svenska med inlånade finska ord. Inte kan jag påstå att man nuförtiden heller talar ren svenska, men lite noggrannare har man blivit.

Peter Linberg beskriver på sin blogg Lägg ut en kille som har utdöda språk som hobby. Det här låter ganska roligt och exotiskt. Själv är jag fascinerad av att det finns folk som har konstruerade språk eller språkkonstruering som hobby. I det här fallet kan man inte motivera sina språkstudier med att man förstår en främmande kultur eller utlänningar bättre.

Mängden konstruerade språk är överraskande stor, på Richard Kennaways lista över konstruerade språk (som finns dokumenterade på internet) finns det för tillfället 310 st. Esperanto är säkert det kändaste språket, men dom flesta har säkert också hört talas om Klingon eller språken Tolkien använde i sina böcker. Ett av de intressantaste är det "logiska" språket Loglan, som egentligen är ett lingvistiskt experiment:

"There is a linguistic theory--known as the Sapir-Whorf hypothesis--that the structure of a human language sets limits on the thinking of those who speak it; hence a language could even place constraints on the development of the cultures that use it. If this hypothesis is correct, then a language that could lift those constraints, by reducing them to a minimum, ought thereby to release its speakers' minds from their ancient linguistic bonds, and that should have a profound effect, both on individual thinking and on the development of human cultures. [...] Loglan is a language designed to test this hypothesis."

En bra svenskspråkig artikel om naturliga och konstruerade språk finns förresten på Patrick Hassel Zeins hemsida.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on april 6, 2003 11:04 EM.

Guglingar was the previous entry in this blog.

Produkter för det ideala hemmet is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.