Varför blogga?

| 14 TrackBacks

På veckoslutet fick jag per epost en förfrågan om att delta i en undersökning om webloggar. Det var en studerande i kommunikationslära från Jyväskylä Universitet som skrev proseminarium om webloggar och eftersom jag själv skulle vara intresserad av resultaten fyllde jag genast i enkäten (på finska).

Flera av frågorna var intressanta; jag vill t.ex. gärna veta hur mycket tid andra sätter på bloggandet och varför dom håller på med det. Själv skriver jag inte varje dag, hinner helt enkelt inte, men när jag skriver t.ex. två inlägg tar det normalt 1-3 h att förbereda och skriva. Jag skriver ganska långsamt och dessutom läser jag så klart igenom artikeln/sidan jag länkat till och kollar eventuella andra källor. Länkarna jag kommenterar behöver jag oftast inte söka, utan jag kommenterar en del av allt det intressanta jag snubblat på under dagen och kvällen.

Jag började med Nätkreatur i augusti 2002. Det fanns flera orsaker att börja: jag hade en längre tid följt med flera bloggar, jag stötte ofta på intressanta saker att kommentera, jag var nog också fascinerad av dom tuffa blog-systemen, det var en bra orsak att skriva på svenska (jobbar på finska) och dessutom skickade jag ofta intressanta länkar som epost, fast jag lika gärna kunde ha bloggat dem på nätet så att eventuellt någon annan också kunde ta del av dem. Dessutom är det lättare att delta i blogdiskussioner ifall man har en egen logg att skriva i.

När jag började blogga var det mera på prov, jag planerade att jag skulle testa i åtminstone en månad. Efter några dagar och en del länkande märkte jag plötsligt att också nån annan än min flickvän hittat min blog och dessutom länkade till mina inlägg (jag tror Gustav var den första); dessutom var det en del människor som hittade dit via dom svenska och finska blogindexen. Onekligen blev skrivandet lite intressantare när någon också läste det jag skrev. En liten bunt reguljära läsare, möjligheten att lättare delta i diskussioner och möjligheten att skriva svenska är kanske det som ett halvt år senare får mig att fortsätta blogga.

14 TrackBacks

bloggångest from Malins blog on maj 25, 2003 11:53 EM

Jag läste ett inlägg på rabarberrabarber som ställde frågan varför folk egentligen bloggade. Peter på Nätkreaur funderade över detta för... Read More

bloggångest from Malins blog on maj 25, 2003 11:54 EM

Jag läste ett inlägg på rabarberrabarber som ställde frågan varför folk egentligen bloggade. Peter på Nätkreaur funderade över detta för... Read More

bloggångest from Malins blog on maj 25, 2003 11:55 EM

Jag läste ett inlägg på rabarberrabarber som ställde frågan varför folk egentligen bloggade. Peter på Nätkreaur funderade över detta för... Read More

bloggångest from Malins blog on maj 25, 2003 11:56 EM

Jag läste ett inlägg på rabarberrabarber som ställde frågan varför folk egentligen bloggade. Peter på Nätkreaur funderade över detta för... Read More

bloggångest from Malins blog on maj 25, 2003 11:59 EM

Jag läste ett inlägg på rabarberrabarber som ställde frågan varför folk egentligen bloggade. Peter på Nätkreaur funderade över detta för... Read More

bloggångest from Malins blog on maj 25, 2003 11:59 EM

Jag läste ett inlägg på rabarberrabarber som ställde frågan varför folk egentligen bloggade. Peter på Nätkreaur funderade över detta för... Read More

bloggångest from Malins blog on maj 26, 2003 12:00 FM

Jag läste ett inlägg på rabarberrabarber som ställde frågan varför folk egentligen bloggade. Peter på Nätkreaur funderade över detta för... Read More

bloggångest from Malins blog on maj 26, 2003 12:01 FM

Jag läste ett inlägg på rabarberrabarber som ställde frågan varför folk egentligen bloggade. Peter på Nätkreaur funderade över detta för... Read More

bloggångest from Malins blog on maj 26, 2003 12:09 FM

Jag läste ett inlägg på rabarberrabarber som ställde frågan varför folk egentligen bloggade. Peter på Nätkreaur funderade över detta för... Read More

All about beauty Carmen Electra... welcome! Thanks and best regards. Read More

buy xenical online from buy xenical online on september 23, 2005 12:56 FM

Xenical blocks some of the fat that you eat from being absorbed by your body. Read More

Debt Reduction from Debt Reduction on oktober 2, 2005 4:47 FM

A good starting point for your debt management plan would be to determine the amount of all of your credit cards and outstanding installment loans balances. Read More

first air Read More

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on mars 3, 2003 9:20 EM.

Digitalfotografering och histogram was the previous entry in this blog.

Blogosfäriskt och Computer Sweden is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.