Frivillig betalning

| 2 TrackBacks

Sedan början av december har jag bloggat med hjälp av verktyget Movable Type och är mycket nöjd med mitt val. Programmet är gratis för privatbruk, men det önskas att nöjda användare betalar efter att man testat en tid:

"MT version 2.0 and higher is free for personal or non-profit use. We're following a donate-ware model in which we ask that you send us a paypal payment for the amount which you feel the product is worth to you. In return, for every $20 that you donate, you will receive a Recently Updated Key. For donations of $45 or more, you are entitled to additional support."

Intressant affärsmodell, men när man är nöjd med en produkt och har fått pröva en tid kan man faktiskt betala frivilligt. Speciellt när det inte är frågan om ett stort företag, utan om ett företagarpar. Själv har jag länge tänkt betala, men först idag blev det gjort. Betalandet var enkelt med PayPal och 6 timmar senare fick jag ett mejl som bekräftade donationen och innehöll anvisningar om mejlstöd och "Recently updated keys".

Jag hoppas att tillräckligt många nöjda användare betalar för programmet så att utvecklandet fortsätter. Åtminstone är det en affärsmodell som uppmuntrar till hög kvalitet.

2 TrackBacks

sexy halloween costumes from sexy halloween costumes on oktober 25, 2005 3:05 FM

sexy halloween costumes ican find here Read More

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on mars 28, 2003 11:05 EM.

Hundtoaletter was the previous entry in this blog.

Skrivfelsreklam is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.