Akademiska bloggar

| 1 TrackBack

Via Seb's Open Research (bra blogg om "the evolution of knowledge sharing and scholarly communication") stötte jag på en bra länklista över akademiska bloggare och texter om bloggar inom utbildning:

"Blogs have emerged in academics as both an object of study and a tool for the classroom or personal reflections on teaching. These links sample both these kinds of blogs in an attempt to give a snapshot of blogs and academics"

Själv arbetar jag inte inom den akademiska världen så jag är inte riktigt säker på behoven, men jag kan tänka mig att man där kunde ha en hel del nytta av bloggar som verktyg för att dokumentera inlärningen och tankeprocessen. Även till olika universitetskursers arrangemang skulle webbloggar säkert vara användbara. Sébastien Paquets artikel Personal knowledge publishing and its uses in research är förresten också läsvärd.

1 TrackBack

nip slip hentai sex big breasts lesbians fucking Read More

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on mars 12, 2003 9:40 EM.

USB-tandborste was the previous entry in this blog.

Amerikanska marinkrigare is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.