5 dagar - 100 norska kronor

| 2 TrackBacks

Aftenposten skrev igår om ett experiment, där reportern försökte klara sig med 100 norska kronor i fem dagar. Det här skulle räcka till både mat och nöjen. Om man känner till prisnivån i Norge inser man ganska fort att det här inte är helt lätt:

"Havregrøt til frokost. Finner et arrangement på Det Akademiske Kvarter. Foredrag og film for ti kroner. For dyrt.

Dropper lunsj. Drikker kaffe. Ni kroner igjen. Det skal holde til middag i dag og lunsj i morgen. Spiser pasta med løk i fløtesaus til middag. Har ingrediensene allerede."

Det här borde man själv pröva nån gång, kanske 5 dagar och 10 €. Det är kanske inte roligt, men det skulle vara intressant att veta hur bra man egentligen har det.

I samma tidning fanns förresten också en artikel om Finland med rubriken Nyvalgt finsk politiker kalte presidenten "lesbe". Åtminstone har mannen fått publicitet...

2 TrackBacks

buy order cheap cyclobenzaprine online from buy order cheap cyclobenzaprine online on oktober 1, 2005 1:44 FM

Cyclobenzaprine is a muscle relaxant. It works by blocking nerve impulses (or pain sensations) that are sent to your brain. Read More

BitTorrent from BitTorrent on oktober 3, 2005 2:53 FM

BitTorrent - Online media-files exchange network Read More

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on mars 20, 2003 8:03 EM.

Tidningskrig och alternativa nyhetskällor was the previous entry in this blog.

Rehabilitering is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.