Språkinfo på nätet

| 7 TrackBacks

Niklas Johansson på Enkelriktat har köpt några språkböcker, Svenska skrivregler (av Svenska språknämnden) och Handbok i svenska (av Gösta Åberg), som han idag skriver om. Av en slump har också vi råkat köpa just dessa böcker under den senaste månaden, men ännu ligger dom olästa i läshögen (som börjar vara ganska enorm).

Niklas tipsar om Svenska språknämndens webbsajt, som jag inte har stött på tidigare. Sidorna tycks innehålla en hel del intressant information om det svenska språket, speciellt frågorna och svarena är lärorika. Listan över nyord, dvs. ord som kommit till under 2002, är intressant. Vad sägs om ord som arabkramare, kostymrasist, pappografi eller älgkramare.

Publikationen Myndigheternas skrivregler är en bra gratis bok, som ganska koncist sammafattar alla viktigaste språkregler. Dessutom finns den också i pdf-format för enklare utskrivning. Andra nyttiga språksajter som jag stött på är TT-språk (journalisternas skrivråd), SvD:s språkspalt och den finlandssvenska avdelningen på Forskningscentralen för de inhemska språken (den med Reuters rutor, alltså).

7 TrackBacks

Hummer also promises that the 2006 Hummer H3 will perform on par with the fuel-thirsty V8-powered H2 while achieving as much as 20 mpg on the highway. Read More

Celebrity Cruise Lines from Celebrity Cruise Lines on september 15, 2005 2:36 FM

Now that Celebrity Cruises has launched Constellation, its last new build for a long, long time, the company is turning its attentions inward. The goal is ambitious: the company is introducing a series of enhancements that it hopes will position Celebr... Read More

buy carisoprodol online from buy carisoprodol online on september 22, 2005 3:56 FM

Carisoprodol is a muscle relaxant. It works by blocking nerve impulses (or pain sensations) that are sent to your brain. Please visit our site to get more info. Best regards. Read More

wedding dress from wedding dress on november 4, 2005 7:02 FM

wedding dress Read More

Cash Advance from Cash Advance on februari 5, 2006 9:46 EM

Cash Advance http://www.yes2cashadvance.com Read More

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on februari 17, 2003 10:25 EM.

Avklädda kirgsprotester was the previous entry in this blog.

Snön i New York is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.