Irritation

Vissa saker blir man riktigt irreterad på! När man i princip har flyttat ut ur en lägenhet, men betalat hela månadens hyra och lämnat lite grejer kvar för tömning i slutet av månaden; då känns det fortfarande som ens hem. Spelar ingen roll om man sover nån annanstans - nog är det ens privata område.

Att en kväll komma till lägenheten för att plocka med sig saker och märka att nån överraskande har rivit ner halva innertaket i toaletten är minst sagt överraskande. Men att två dagar senare komma tillbaka och märka att hela wc-innertaket är rivet, alla golv täckta med papper, en stor byggnadsställning mitt i vardagsrummet, innertakets rappning bortslipad, det kvarglömda skrivbordet täckt med plast och fungerar som arbetsunderlag, en del grejer slängda in i ett skåp och en överlopps tvättmskin flyttad till sovrummet - då blir man riktigt förbannad.

Det var lyckligtvis inte mycket jag hade kvar i lägenheten. En liten hög böcker, några köksgrejer, en bra tvättmaskin, städutrustning, skrivbord och en monitor. Nog är det ju också bra att bygg-gubbarna slängt grejerna i en hög i skrubben, speciellt monitorn som säkert inte gillar slipdamm. Men tänker man inte i något skede på att sakernas ägare eventuellt själv skulle ha lusta att göra nåt åt saken. Det var frågan om ett misstag från ägarens sida, men man kunde lite ha ansträngt sig för att meddela på förhand. Vad ska man göra för att folk ska förstå att dom utan inbjudan (eller förvarning) inte är välkomna i en lägenhet man betalar och förvarar saker i ? Måste man lämna kvar sin hatt för att dom ska förstå??

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on november 20, 2002 10:47 EM.

Utrustad was the previous entry in this blog.

Skräp... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.