Hittade i tidningshögen augusti nummer

Hittade i tidningshögen augusti nummer av Helsingfors Nöjesguiden. Det här var första numret av tidningen, som tydligen ersätter Aktivist. Åtminstone det här numret var ytterst intetsägande och ganska ointressant. Största juttun handlade om "etkot", alltså coccare, förfest eller vad det nu heter på svenska. Lite onödigt att göra en enkel sak svår, med olika tips om vilka skivor passar vilka fester etc. Intressant var att läsa att en orsak till dom här festerna är att kunna sitta hemma tillsammans med välklädda vänner och bra musik, istället för att måste lida av barernas tråkiga stämning och fula nobodies. Det här torde beskriva tidningens ytliga stil ganska bra.

Den intressantaste artikeln i tidningen handlade förstås om webbloggar ;-) Artikeln var skriven av en bloggare, Sami Köykkä, och jag tycker den beskrev bloggandet ganska bra.

På nätet tycks tidningen inte finnas. Svenska Nöjesguidens sidor tycks också vara mycket halvfärdiga.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on september 7, 2002 2:37 EM.

Jag läste just färdigt Sannas was the previous entry in this blog.

Skrivihop.nu och deras roliga exempel is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.