Det är otroligt vad folk

Det är otroligt vad folk kan bygga av Lego. Jag kommer ihåg att det var roligt att bygga Lego-hus, men till att bygga en cembalo räckte inte mina Lego-bitar, hade nog inte 100 000 st. Det här instrumentet kan man faktiskt spela på, på sidan finns en mp3-fil med ett ljudexempel.

"With the exception of the wire strings, this instrument is entirely constructed out of LEGO parts--the keyboard, jacks, jack rack, jack rail, plectra, soundboard, bridge, hitch pins, tuning pins, wrestplank, nut, case, legs, lid, lid stick, and music stand are all built out of interlocking ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) plastic bricks and related pieces.

And is playable."

Det finns en hel del fina Lego-konstruktioner och -bildgallerier på nätet, t.ex. följande: Henry Lim,
Eric Harshbarger, ASL's Lego Page och The Lego DAT tape loader (häftig). LUGNET har också mycket info och många fina bilder. Nuförtiden använder man dessutom datorer när man bygger - inte klarar man sig ju utan 3D Lego-CAD (Ldraw), rendereingsprogram eller dokumenteringsprogram.

Nån dag ska jag nog söka fram mina gamla Lego-bitar...

Cembalo-länken via Slashdot.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on september 25, 2002 10:10 EM.

Är dåligt resultat i ett was the previous entry in this blog.

Skulle jag som liten pojke is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.