CNN rapporterar att vinstraden i

CNN rapporterar att vinstraden i gårdagens lotteridragning i NewYork blev 9-1-1. Var det här ett sammanträffande eller är det nån religiös organisation som ligger bakom? Eller amerikanska myndigheter ;-)

New York Times hade nyligen en intressant artikel (kräver gratis registrering) om osannolika händelser. Dessa osannolika saker är ofta nog ganska sannolika, men folk tycks hitta på dom vildaste religiösa och övernaturliga förklaringarna. Också dom finska tvillingarna, som på samma dag dog i varsin cykelolycka på på samma väg, har blivit nämnda i artikeln.

Länken via Pinseri.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on september 12, 2002 10:59 EM.

Försökte för en stund sedan was the previous entry in this blog.

Den första smileyn användes i is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.