Inspirerad av dom danska filmmakarna

Inspirerad av dom danska filmmakarna har Matt Jones publicerat sitt WebDogme 01. I stort sätt handlar det om att internet-tjänsterna ska vara enkla, lättanvända och det är användaren själv som kontrollerar utseendet (precis som det fungerade ännu i mitten av 90-talet).

Helt intressant text. Ganska ofta blir jag irriterad över sidor med animationer, swoosh-ljud och futuristiskt design, men den viktiga informationen hittas inte och dessutom orkar inte den tre år gamla datorn visa sidan. Skulle inte designer-tonåringarna kunna öva på nån "sajt för inbördes beundran" och visa varandra vad dom kan och hur många nya tekniker dom kan använda på en sida. Dom riktiga tjänster kunde man sedan lämna i fred.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on augusti 30, 2002 5:48 EM.

Igår kväll var jag en was the previous entry in this blog.

Nu tänker jag rymma ut is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.