För en tid sedan diskuterade

För en tid sedan diskuterade man på några finska bloggar drycken Mountain Dew, som enligt (det finskspråkiga) pressmeddelandet nu gör sin EU-debut i Finland. Jag dricker sällan lemonad, men blev ändå nyfiken och köpte en flaska från närmaste kiosk (egentligen behövde jag två flaskor för att bilda mig en åsikt).

Nu är även jag allmänbildad och vet att Mountain Dew smakar en blandning av citron-Frisco (eller grape), HartSport och lite sockervatten. Smakar sött, men helt OK. Färgen är svagt gröngul. Och drycken påminner varken om berg eller dagg.

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on augusti 29, 2002 12:29 FM.

Norska Aftenposten har idag två was the previous entry in this blog.

Uppblåsbara kyrkor skulle passa bra is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.