Akrylamid är otrevligt. Cancer är

Akrylamid är otrevligt. Cancer är definitivt otrevligt. Ändå känns mer eller mindre tragikomiskt varje gång man läser om ett nytt sätt att få cancer. Nu har tyskarna kommit fram till att det finns akrylamid i rostat kaffe och att kaffe därför kan framkalla cancer (dagens Helsingin Sanomat).

Av vad får man inte cancer. Snart kan man göra reklam för dom få rena produkter som finns kvar: "Denna produkt framkallar (troligen) inte cancer". Livet måste ha varit lättare förr, när man var lyckligt ovetande...

Den svenska sajten akrylamid.com är förresten inte så informativ ;)

About this Entry

This page contains a single entry by Peter published on augusti 28, 2002 9:36 EM.

Jag trodde jag visste vad was the previous entry in this blog.

Norska Aftenposten har idag två is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.